Combat report


Anzio


23.11.2002 – ANZIO – bojová akce


Pořádáno jednotkou 94th Infantry Division v prostoru Milovic u Boleslavi. Dále se zúčastnily jednotky americké 16th Armored Division, 2nd Infantry Division, 82nd Airborne Division a jednotka britské armády.

Na německé straně stály jednotky Wehrmachtu a waffen SS z několika klubů.

Hodinu před polednem začal první spojenecký útok. Levé křídlo obsadily britské jednotky spolu s partyzány. Střed bojové linie patřil jednotkám 2nd a 94th ID a na pravém křídle byla nasazena jednotka 16th AD.

Německé pozice byly vzdáleny asi 150 metrů. V zemi nikoho byly jen krátery, voda, mazlavé bláto a jeden vyvýšený pahorek. Ten se stal centrem dění.

Průzkum bojem zjistil nepřátelské pozice a za vysokých ztrát se jednotky stáhly zpět do výchozích postavení. Následovalo přeskupení spojeneckých jednotek a útok na jediné strategické místo v celém prostoru – vyvýšený pahorek.

Na pravém křídle se dostala jednotka 16th AD pod kouřovou clonou až na úroveň pahorku, ale musela se stáhnout zpět vlivem silné palby nepřítele. Rovněž útok 2nd a 94th ID byl zastaven a jednotky se stáhly zpět.

Při dalším útoku byl pahorek dobyt spojeneckými jednotkami 94th ID a 16th AD. Podporu poskytly vlastní německé jednotky, které položily kouřovou clonu, jíž okamžitě americké jednotky využily.

Po několika minutách musel být pahorek znovu opuštěn. Spojovacím zákopem proudilo do prostoru takové množství německých posil, že se situace stala neudržitelnou.

V odpoledních hodinách následovalo několik nezdařených pokusů o dobytí pahorku. Nakonec se ho podařilo obsadit a udržet a to i přes minometnou podporu z britské strany, která pálila granáty doprostřed útočících amerických jednotek.

Nakonec ještě části jednotek 16th AD a 94th ID vyčistily blízké zákopy od nepřítele. Pahorek a jeho okolí bylo zajištěno a boj, který vešel do podvědomí všech účastníků jako „Bitva o muldu“ byl u konce.


Akce se vyznačovala nadprůměrně vysokými ztrátami na americké straně.

pfc. Milewski


Galerie