Combat report


Anzio


Combat Report - Anzio 2003


7. - 8.listopadu 2003 – Oldřichov

Celou akci připravila jednotka 94th Infantry Division a ponechala si i velení nad celým spojeneckým kontingentem.

Akce probíhala od pátku odpoledne, kdy se na straně spojenců sešla většina účastníků a vybudovala spojený americko-britský stanový tábor.

Druhý den v 9.30 hodin propuklo nepřátelství mezi německou armádou o síle asi třiceti vojáků a americkými a britskými jednotkami čítajícími asi čtyřicet lidí.

Němci bránili svůj úsek, kde bylo vybudováno zákopové pásmo o třech liniích. Spojenci se snažili tyto pozice dobýt a rozšířit tak předmostí vylodění.

Nejprve provedla jednotka 94th ID motorizovaný průzkum bojem. Silnou palbou byla zastavena a přinucena zaujmout obranu na okraji rokle vpravo pod německými zákopy. Na pomoc jim přispěchala jednotka britské pěchoty a jednotka 16th Armored Division zahájila útok na křoviny na levém křídle německé obrany.

V boji došlo na obou křídlech k vysokým ztrátám spojenců. Britská jednotka převzala postavení od jednotky 94th ID a ta se stáhla k přeskupení do týlu. Jednotka americké 16th AMD byla posílena o druhou svojí jednotku a pokračovala podle rozkazu ve vyčišťovacích bojích. Dobře umístěná německá obrana a neprostupný terén ale postup rychle zastavily a celá jednotky byla s velkými ztrátami stažena zpět do týlu.

Po přeskupení všech spojeneckých jednotek byl zahájen hromadný frontální útok na čelo německé linie a došlo k jejímu proražení. Britská jednotka spolu s americkou jednotkou 94th ID obsadila levou část první německé obranné linie. Jednotka 16th AMD vzala útokem rokli na pravém křídle a les za ní.

Po několika minutách byli Němci z rokle vytlačeni do lesa a jednotka 16th AMD dobyla první zákopy na pravém křídle. Došlo tak ke spojení s Brity a 94th ID.

Následoval spojenecký útok po křídlech zákopového pásma a dobytí německého postavení. Osamocená ohniska odporu v křovinách na levém křídle a na okraji lesa na pravém křídle tak byla rozdělena a ponechána jednotkám druhého sledu.


Druhá bitva byla o několik set metrů dál na křižovatce několika polních cest. Spojenci zde nastražili léčku na projíždějící německou průzkumnou skupinu. Americká jednotka 94th ID se rozmístila nad křižovatkou na vyvýšeném pahorku a jednotka 16th AMD se rozdělila do prostoru po obou stranách příjezdové cesty. Britská jednotka uzavírala kapsu o několik desítek metrů dále a sloužila zároveň jako záloha.

Po zaujetí všech pozic všichni vyčkávali, až se objeví Němci. To se také za několik minut stalo. Průzkumná hlídka na motocyklech projela po cestě a zastavila na křižovatce. Několik německých pěšáků vešlo rovnou do pozic části jednotky 16th AMD a vznikla tak krátká přestřelka mezi těmito dvěma skupinami. Načež se německý průzkum stáhl zpět, aby přivolal posily na nepočetnou nepřátelskou jednotku.

Německá posila se dostavila v zápětí v podobě několika automobilů, motocyklů a skupiny pěchoty. Němci se rozvinuli na cestě a zaútočili na část jednotky 16th AMD ve stráni nad cestou. Z vyvýšeného pahorku zahájila boční palbu jednotka 94th ID a nakonec druhá skupina 16th AMD zaútočila do zad německých útočníků. Průzkumná jednotka byla zničena.


Poslední bojové střetnutí toho dne se odehrálo znovu při dobývání německých zákopů. Britská jednotka se shromáždila na levém křídle, 94th ID ve středu a jednotka 16th AMD na pravém křídle. Hromadným útokem ve všech směrech došlo k prolomení německé obrany na několika místech a na křídlech dokonce k zatlačení nepřítele do posledního obranného pásma. Odtud se ještě Němci pokusili o protiútok, kdy částečně ustoupila jednotka 94th ID, ale dalším spojeneckým útokem byla i poslední německá obranná linie dobyta.

pfc Milewski