Combat report


Ardeny


31.1.2003 – ARDENY – bojová akce


Akci pořádala jednotka 16th Armored Division. Dále se jí zúčastnily jednotky : 2nd a 94th Infantry Division, 82nd Airborne Division a britská jednotka.


Od půlnoci do 09.00 hod byly vysílány hlídky do prostoru bojové linie s úkolem zjistit nepřátelská postavení. V 09.00 hod byl zahájen spojenecký útok na cíle zjištěné nočním průzkumem.

94th ID na levém křídle, 2nd ID ve středu a 16th AD vpravo. Britská jednotka byla zasazena do bočního útoku a výsadkáři byly vysláni skrytě do týlu nepřítele k podpoře vlastního spojeneckého útoku.

První útok na německé pozice byl úspěšný a všechny opěrné body byly dobyty. Následovala stažení spojeneckých jednotek po výchozích pozic, čehož Němci využili k protiútoku. Ten byl spojeneckými jednotkami zastaven a obchvatem zprava zahájen protiútok. Po urputných bojích se podařilo vytlačit Němce zpět k jejich původním liniím.

Po krátkém příměří následovala další bitva, kdy spojenecké jednotky podnikly rychlý přesun po levém křídle a z boku zaútočily na německá postavení, která byla již jen spoře bráněna. Potřetí bylo dobyto návrší kopce.

Posledním střetnutím byl zdržovací boj, kdy zbytek německých jednotek ustupoval do vesnice a jednotka 16th AD na něj útočila shora z kopce. Po několika minutách boje došlo k obejití nepřítele a jeho vytlačení zpět do původních pozic. Kopec byl dobyt počtvrté.


Ve 14.00 hod byl boj ukončen a celá akce skončila.

pfc. Milewski


Galerie