Combat report


Úsobí, Nadryby


Combat Report - Nadryby 2003

Letos jsme se zúčastnili již třetího ročníku vzpomínkové akce v Nadrybech, pořádané starostou obce ve spolupráci s jednotkou 94.pěší divize a několika ostatními jednotlivci, k výročí osvobození Československa v květnu 1945.

Po třídenním putování po Vysočině, jižních a západních Čechách jsme v pozdním odpoledni v pátek 2.května 2003 dorazili do spojeneckého tábora. Tem jsme sdíleli spolu s jednotkami 1.,2.,90. a 94.pěší divize, družstvem z 82.výsadkové divize a jednotkou čs.obrněné brigády.

Po příjezdu jsme si v určeném prostoru postavili malé stany a dostali večeři. Zb\tek odpoledne a část noci jsme strávili ve společnosti několika známých z ostatních klubů.

V sobotu ráno po snídani byl nástup, na kterém promluvil velitel jednotky 2.pěší divize, který akci pořádal. všechny zúčastněné seznámil s plánem celé akce v Nadrybech a s nově pořádanou akcí v neděli 4.května na plzeňském náměstí. Po nástupu se přesunuli všichni účinkující na náves v Nadrybech a odtud k nácviku na odpoledne.

Kolona sestavená z několika motocyklů, jeepů, nákladních vozidel a jednoho halftraku sjela dolů k řece a tam měla proběhnout zkouška boje. Z nějakých důvodů se ale tak nestalo.

Po obědě se opět spojenci i německé jednotky přesunuly na náves a ve 14.30 hodin se zahájila ukázka.

Německý průzkum byl zastaven u přívozu čs.četnictvem a vyzván, aby se vzdal. Němci odmítli a zahájili přepravu přes řeku. V tom se u řeky objevila průzkumná skupina jednotek americké armády a strhla se krátká přestřelka. Několik amerických vojáků bylo obklíčeno hlavní německou kolonou, která jim mezitím přijela do zad a zajala je. Němci pokračovali v přepravě na druhý břeh řeky, když po silnici přijela spojenecká kolona tvořená americkými a československými jednotkami. Palba přinutila spojenecká vozidla vyjet ze silnice a vojáci se rozvinuli do útoku proti narychlo sestavené německé obraně.


Hlavní síly zatlačili nepřítele na ústup k přívozu, za cenu velkých ztrát na německé straně. Od řeky podnikla nepočetná skupina nečekaný protiútok do boku a zastavila tak postup pravého křídla spojeneckých jednotek, tvořen zde jednotkou 16.obrněné divize. Vzápětí se německé jednotky rozhodly ke kapitulaci a vzdaly se.


Bojová ukázka střetu mezi spojeneckými a německými jednotkami skončila a následovalo defilé zúčastněných vojáků a techniky před diváky. V táborech pak probíhalo vyčištění výstroje a výzbroje a vedl se tak nějak táborový život.

Velitelé zúčastněných stran se sešli u radnice v Nadrybech, kde jim starosta obce poděkoval a vyslovil přání setkávat se zde i do dalších let.

pfc Milewski