Combat report


Slivice


Combat Report - Jízda 2004 - akce Slivice


59.výročí osvobození Československa spojeneckými vojsky v květnu 1945


7.května 2004 - pátek. Místo setkání jednotky 16th AMD bylo v Milevsku, odkud se celá skupina vydala na cestu v 19.30 hodin. Přes Žďákovský most a Lety dojela na místo určení do Milína kolem 20.30 hodiny. Po dvouhodinové přestávce pokračovala jednotka dál přes Příbram asi 15 km na místo, kde zaujala pozice na noc.

8.května 2004 – sobota. V 07.00 hodin budíček a naložení výstroje na techniku. V 08.00 hodin odjíždí skupina 23.průzkumné kavalerie 16.obrněné divize k památníku na Slivici a v 10.00 hodin přebírá od velitele všech amerických jednotek úkoly pro bojovou ukázku. Poté se jednotka odebírá pod velením sgt R.Martina na nácvik nadcházející ukázky.

Ve 13.30 hodin se začíná řadit kolona amerických a německých jednotek na cestě pod památníkem.

Ve 13.45 hodin vyjíždí německá kolona, skládající se zejména z vojáků waffen SS a simuluje přesun posil pro potlačení povstání v Praze. Následně ve 14.00 hodin vyjíždí kolona amerických jednotek ( 4th Armored Division ) a zaujímá pozice na místě pro ukázku. Následuje vyslání pěší průzkumné jednotky do prostoru ke zjištění přítomnosti Němců. Krátce nato však velitel jednotky zjistí, že se již nachází na ruské straně demarkační linie a dává povel ke stažení průzkumné jednotky. Ta zaujímá obrannou pozici na kopci u techniky a vyčkává.

Za nedlouho se objeví první německá jednotka a dojde ke krátkému bojovému střetu. Když Němci zjistí, že proti nim nestojí Rudá armáda ale Američané, zastavují palbu a na čela s parlamentářem vyjednávají s americkým velitelem podmínky pro vstup do zajetí. Ten jejich kapitulaci přijímá.

Vzápětí se objevuje další, početnější jednotka, která se však nehodlá vzdát. Jsou to vojáci waffen SS. Při prudké přestřelce se je Američanům podaří zastavit a přinutit k zaujetí obranné pozice. Souběžně s těmito událostmi dochází po celém kraji ke krvavým střetům mezi


německými vojáky a českými partyzány. To je znázorněnno dvěma střety na opačné straně bojového prostoru, kdy zakopení a dobře vyzbrojení a vycvičení němečtí vojáci masakrují malé jednotky partyzánů. Ty na ně v euforii z konce války buďto zaútočily, nebo se jen nic netuše ocitly v jejich blízkosti.

Se svou nedostatečnou výzbrojí a prakticky žádnými vojenskými znalostmi utrpěly partyzánské jednotky velké ztráty a stáhly se zpět do lesů.

Brzy na to se na bojišti objevil motorizovaný průzkum Rudé armády a Němci zahájili palbu. Průzkumníci palbu opětovali a stáhli se ke své jednotce, aby nahlásili silné soustředění nepřátelských vojsk v prostoru Slivice. Krátce na to zaduněla dělostřelecká palba. Země se chvěla výbuchy a vzduch se zaplnil kouřem a prachem.

Zmatku mezi německými obránci ještě využívá několik vozidel naložených vojáky ROA generála Vlasova a prostřílí se až k americkým pozicím, kde složí zbraně a vstupují do zajetí. Nedlouho na to zaduní těžké motory a na scénu přijíždí ruské tanky T-34. Hned v závěsu jde pěchota a rychlými útoky obsazuje jeden německý zákop za druhým. Vojáci waffen SS ještě podnikají zoufalý protiútok, ale jsou nemilosrdně postříleni.

Poslední bitva 2.světové války končí.


Následuje kolečko všech účastníků ukázky kolem celého prostoru a příprava na odjezd na další akci.

Podle oficiálních zpráv se této akce zúčastnilo na 15 000 diváků.

pfc Milewski