Service report


Training camp


27. – 29.7.2007 - Training camp „RED SKIN“


V pátek sraz jednotky v Těchorazi, odjezd na místo training campu a vybudování tábora. Sobota dopoledne byla věnována výstavě automobilových veteránů na náměstí v Pelhřimově. Odpoledne proběhl nácvik na bojovou ukázku Cihelna 2007. Cvičila se součinnost velitelů jednotlivých skupin a techniky.

Po ukončení nácviku bojové ukázky následoval zdravotnický kurz. Ten probíhal tak, že polovina jednotky obdržela od zdravotníka kartičky s druhem zranění a s nimi se rozmístila po okolí. Druhá polovina jednotky, která se do té doby nacházela mimo dohled, musela po příchodu vyhledat všechny raněné, poskytnout jim správně první pomoc a podle závažnosti zranění určit pořadí odsunu. Poté proběhlo vyhodnocení a obě skupiny se vystřídaly.

Oficiální část training campu byla zakončena nástupem jednotky, na kterém byli jednotlivcům předány dekrety k medailím uděleným za operaci „Normandie 2004“, za účast v bojových akcích a za zranění v boji. Dále byly předány certifikáty střeleckých odborností dosažených při střelbách v únoru 2007.

sgt Milewski