Combat report


Combat action Wolfpack
( Šumava )


Combat Report – Šumava 2010 „WOLFPACK“

13. - 15.8.2010


Zúčastnili se: S/sgt Milewski, pfc Betters, pvt Duncan, pvt Thomas, pvt Brode, pvt Sinclaire, pvt Taylor, pvt McGregor, pvt Smith


Sraz je v Horní Plané, odkud ve 21.00 hod odjíždíme vlakem na místo určení. Po dvaceti minutách jízdy vystupujeme a poslední 4 km pochodujeme do lesa, kde je první stanoviště. Tam přespíme a ráno v 9.00 hod vyrážíme na kótu 919 a pak dále na sever.

Scout pvt Sinclaire zjišťuje nepřítele před námi. Ten je zkušený a počíná si velmi dobře. Druhé družstvo zahajuje krycí palbu a první útočí po pravém křídle na nepřítele, který ustupuje a za sebou zanechává své raněné a mrtvé. A právě ti u sebe mají zašifrovanou zprávu, kterou musíme najít a sestavit dohromady. Po velkých ztrátách na obou stranách se nám podaří projít.

Pokračujeme dál na sever a u Sv. Magdaleny dostáváme instrukce, že musíme sestavit z indicií od padlých nepřátel zašifrovanou zprávu a podle ní najít skladiště Werwolfů. Vzhledem k tomu, že jsme nenašli všechny indicie, je těžké zprávu rozluštit. Nakonec se to však podařilo a po objevení skladu pokračujeme dále na sever. Nepřítel získal přede námi značný náskok.

U řeky Blanice se dostáváme k našemu hlavnímu úkolu. Vyčistit náš břeh od nepřítele a najít místo pro překonání řeky a udržet ho. Takové místo je v mapě skutečně nalezeno a tak se stáčíme na severozápad a v podvečer jdeme přímo k němu. Před cílem se rozdělujeme, útočná skupina jde ještě dál na západ a průzkum se přibližuje z jihovýchodu.

Krátce před přiblížením k cíli byly obě naše skupiny napadeny palbou. Ztráty hlavně u průzkumu byly velké. Nicméně byl vyčištěn náš břeh od nepřítele a jednotka se připravila na útok přes řeku.

První průzkum bojem přes řeku odhalil nepřátelské pozice a umožnil dvěma vojáků nepozorovaně se ukrýt na druhém břehu. Další útok podporovaný masivní palbou z levého křídla do boku nic netušících obránců byl úspěšný. Přes ztráty na naší straně jsme se pevně


zachytili na druhém břehu řeky a po krátké přestávce mohli dokončit vyčištění okolí od nepřátelských ostřelovačů.

Mezitím už padá tma a tak se nedaleko posledního bojiště ubytujeme. Ráno poslední pochod na vlak a odjezd.


Závěrem chceme poděkovat protivníkům za vysokou morálku a dobře odvedenou práci v boji.

pvt Thomas


Galerie