Combat report


Bastogne Foxholes


Combat Report – Bastogne Foxholes – 101st ABN / 506 PIR, 327 GIR

4 - 6.2.2011 – Nový Rychnov

Zúčastnili se: 1stLt Martin, S/sgt Milewski, sgt Perry, sgt Witt, T/4 Brown, cpl Hawkins, T/5 Uncle, pfc Betters, pfc Lopen, pvt McGregor, pvt Thomas, pvt Flint, pvt Pauline, pvt Allen, pvt Honey, pvt Smith, pvt Jefferson.

Akce začala pátečním příjezdem členů jednotky zhruba do 23.hodiny. V 02.00 hod v noci přišel ze štábu praporu nečekaný rozkaz k pěšímu přesunu do oblasti Bastogne (Nový Rychnov), kam jednotka vyrazila bez munice, jídla a těžkých zbraní.

Po celonočním pochodu jsme dorazili na určené místo, kde nám zbyl krátký čas na odpočinek. Poté četa vyrazila na průzkum, s cílem nalézt a zničit německou jednotku operující v našem sektoru, o které jsme věděli pouze to,že tu někde je.

Ve výhodném obranném postavení, na křižovatce lesních cest, si muži zřídili okopy. Předpokládalo se, že v nich strávíme noc. Krátce před setměním odhalil průzkum nepřátelskou pozici. Za naprosté tmy, zhruba okolo 18.té hodiny přišel nečekaně rozkaz k opuštění naší obranné linie a k návratu na předsunuté stanoviště roty, které tvořil opuštěný statek. Po návratu jsme rozdělili hlídky na celou noc.

Druhý den dopoledne byl navázán kontakt s čelním útvarem americké 4.obrněné divize a tím pro nás v podstatě skončila bojová akce. Po návratu na základnu proběhlo krátké vyhodnocení a odjezd domů.

U všech členů jednotky, kteří se zúčastnili se akce setkala s kladným ohlasem, ačkoli byla fyzicky velmi náročná.

sgt Perry


Galerie